Tokens: 17999
Market Cap: $53,955,144,048
Ether: $1,509.93 (-4.12%)
Discord
Uniswap-v2 HEGIC/zHEGIC Pool (UNI-V2) DeFi token with market capitalization of $182,880

HEGIC/zHEGIC Pool

Market Cap

$182,880

Circulating Supply

345,741 UNI-V2

Total Supply

345,741 UNI-V2

ProtocolUniswap V2
Price

$0.53

-2.56% Today
Similar tokens