Tokens: 1453
Market Cap: $16,105,600,274
Ether: $519.17 (-8.19%)
Discord
Uniswap-v2 HEGIC/zHEGIC Pool (UNI-V2) DeFi token with market capitalization of $796,516

HEGIC/zHEGIC Pool

Market Cap

$796,516

Circulating Supply

1,763,742 UNI-V2

Total Supply

1,763,742 UNI-V2

ProtocolUniswap V2
Price

$0.45

-6.46% Today
Similar tokens